10 อาชีพที่รายได้สูงเกิน 1 แสนบาท ในประเทศไทย

Loading...

จากการสำรวจของ “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” บริษัทจัดหางานชื่อดังของไทย และ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับอาชีพหรือตำแหน่งงานในสายงานต่างๆ ที่มีรายได้ดี “เงินเดือนสูง” ในประเทศไทย

มีลูกหลานให้ดูเอาไว้ ตั้งใจเรียนให้ดี!! มีอาชีพมากมายที่เราสามารถเลือกที่จะทำได้ หากเรามีคุณสมบัติตามที่บริษัทนั้นๆต้องการ แต่หลายคนคงยังไม่รู้เหล่าอาชีพที่มีเงินมาที่สุดในไทยตอนนี้ว่ามีอะไรบ้าง วันนี้ ได้รวบรวมข้อมูล 10 อาชีพที่รายได้สูงเกิน 1 แสนบาท ในประเทศไทย โดยจากการเปิดเผยข้อมูลของ นายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย ประกอบด้วย 10 อาชีพดังนี้

Loading...

อันดับ 10 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร มีรายได้ 152,000 บาท/เดือน

อันดับ 9 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีรายได้ 153,000 บาท/เดือน

อันดับ 8 วิศวกรเหมืองแร่ มีรายได้ 235,000 บาท/เดือน

อันดับ 7 อาชีพนักบิน มีรายได้ 241,000 บาท/เดือน

อันดับ 6 ผู้จัดการฝ่ายการก่อสร้าง มีรายได้ 250,000 บาท/เดือน

อันดับ 5 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีรายได้ 325,000 บาท/เดือน

อันดับ 4 ผู้จัดการโรงงานควบคุมสายการผลิต มีรายได้ 340,000 บาท/เดือน

อันดับ 3 ผู้อำนวยการโครงการ มีรายได้ 396,000 บาท/เดือน

อันดับ 2 ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายขายและการตลาด มีรายได้ 420,000 บาท/เดือน

อันดับ 1 ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการธนาคาร มีรายได้ 463,000 บาท/เดือน

ที่มา : http://xn--72c9abrq9ctb0c2aqc9iof.com

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *