ความสุขที่แท้จริง มันอยู่เหนือบุญ

Loading...

ความสุขที่แท้จริง ที่แท้จริง ๆ มันอยู่เหนือบุญ

แต่ท่านก็สอนว่า ‘บุญ’ เป็นชื่อของความสุข

Loading...

คนฟังมันก็งง เราจะพูดกันเสียใหม่ว่า บุญเป็นชื่อของความสุข

แต่ถ้าเป็นบุญที่แท้จริง มันจะต้องขึ้นไปจนถึงระดับที่รู้สึก

รู้สึกว่าไม่ต้องการบุญนี่มากกว่า ไม่ต้องการความสุข

นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง
.

ความสุขที่แท้จริง มันมีอยู่เมื่อเราไม่ต้องการความสุข

ถ้าเรายังต้องการความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่

มันจะเป็นความสุขที่แท้จริงไปไม่ได้ เพราะมันยังหิวอยู่

ความสุขที่แท้จริงมันต้องไม่อยากสุข ไม่อยากได้อะไร

ไม่อยากแม้แต่ความสุข นั่นมันจึงจะเป็นความสงบสุขที่แท้จริง

คือไม่ต้องอาศัยเวทนา ไม่ต้องอาศัยสุขเวทนา

มันอาศัยความที่ไม่มีกิเลสรบกวน ไม่ต้องเสวยเวทนา

ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการเสวยเวทนา จึงจะเป็นสุขที่แท้จริง
.
บุญนี้ก็เหมือนกัน ถ้ามันยังรู้สึกว่าอยากจะมีบุญอยู่แล้ว

มันก็สงบไม่ได้ ถ้ามันไม่รู้สึกว่าจะต้องมีบุญ

คือไม่อยากจะมีบุญ มันก็จะต้องหยุดกว่า สงบรำงับกว่า

นั่นแหละจะเรียกว่า บุญ คือเป็นสุขชนิดที่แท้จริง
ที่มา;https://www.jitsook.com

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *