ปลูกมะเขือยาว รายได้ 4 แสนบาท

Loading...

เกษตรกร ที่โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เปลี่ยนนาข้าวเป็นแปลงปลูกมะเขือยาว สร้างรายได้งามให้กับผู้ปลูก

สร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่ของเกษตรกรที่หันมาปลูกมะเขือยาวแทนการทำนาหลังประสบปัญหาขาดทุนจากราคาข้าวที่ตกต่ำ

Loading...

เกษตรกรจึงทดลองปลูกเป็นปีแรกระยะการปลูกใช้เวลาเพียง 2 เดือนเศษก็สามารถเก็บผลผลิตได้ การเก็บมะเขือยาวจะใช้วิธีทยอยเก็บผลผลิตเฉลี่ยวันละ 3-5 ตัน ต่อวัน เพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้าที่ส่งจำหน่ายตลาดสี่มุมเมืองในราคาตามท้องตลาด กิโลกรัมละ 7 ถึง 14 บาท ราคาตามช่วงฤดู

สร้างรายได้งาม สัปดาห์ละหลายหมื่นบาท และ เฉลี่ยหลักแสนบาท ต่อเดือน โดยการปลูกมะเขือยาวจะสามารถเก็บผลผลิตได้ 5 ถึง 7 เดือน ตามการดูแลของเกษตรกรสำหรับการปลูกมะเขือยาวแทนการทำนานั้น

นับว่าเป็นพืชทางเลือกสำหรับเกษตรกร เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา

และยังสร้างรายได้งามให้กับเกษตรกร รวมถึงเกิดการจ้างงานในพื้นที่เนื่องจากมีการจ้างงานประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นแรงงานเฉลี่ยวันละ 10 คน

การปลูกมะเขือยาวจึงนับได้ว่าเป็นการสร้างรายได้มากกว่าการทำนาให้กับเกษตรกร และเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะมีรายได้จากการเป็นแรงงานในขบวนการผลิตมะเขือยาวอีกด้วย

ขอบคุณที่มา ; http://kaset-lifestyle.com

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *