วิธี “เลี้ยงหมูให้ไม่มีกลิ่น แถมได้ก๊าซมาใช้ฟรีๆ”

Loading...

ไบโอแก๊สหรือแก๊สชีวภาพจากมูลสุกรถือว่าเป็น “พลังงานทางเลือก”

อีกรูปแบบที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้แก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียวัตถุในกระบวนการย่อยสลาย โดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนจะเกิดแก๊สชีวภาพขึ้น และในแก๊สชีวภาพนี้ก็ประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน (N2) ซึ่งคุณสมบัติของก๊าซมีเทนนั้นเป็นก๊าซที่ติดไฟได้ ดังนั้น “แก๊สชีวภาพ” ที่มีก๊าซมีเทนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

Loading...

สำหรับรูปแบบของบ่อหมักมูลสุกรที่ใช้ผลิตไบโอแก๊ส ที่ฟาร์มส่วนใหญ่จะทำในระบบบ่อหมักแบบพลาสติกคลุมบ่อ หรือระบบ Cover Lagoon “เป็นบ่อหมักปิดสนิท ไม่มีปัญหากลิ่นเหม็นและแมลงวัน ซึ่งการทำลงทุนไม่สูง ใช้เวลาสร้างไม่นาน” แค่นำพลาสติกมาคลุมบ่อหมักที่ทุกฟาร์มจะต้องมีกันอยู่แล้ว โดยบ่อหมักแบบนี้จะใช้ระยะเวลาในการหมักให้เกิดแก๊สประมาณ 10-20 วัน จากนั้นแก๊สที่เกิดขึ้นมาจะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ Generator เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าไปใช้ในครัวเรือน หรือในฟาร์มต่อไป

ทุกขนาดฟาร์มสุกรสามารถทำเป็นไบโอแก๊สได้หมด ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ 5,000-6,000 บาท ตามขนาดของฟาร์ม และปริมาณแก๊สที่ต้องการ โดยเงินที่ลงทุนไปจะได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าแน่นอน ซึ่งบ่อหมักไบโอแก๊สไม่เพียงให้แก๊สมาใช้ในการหุงต้มเท่านั้น แต่ยังได้ไฟฟ้ามาใช้ในฟาร์ม ได้ปุ๋ยปรับปรุงดิน ได้อาหารปลา ได้น้ำมาใช้หมุนเวียนในแปลงเกษตร อีกทั้งผู้ประกอบการสุกรและชุมชนรอบข้างจะอยู่ร่วมกันอย่างไร้ปัญหาจากสิ่งแวดล้อม และกลิ่นได้อย่างเป็นสุข

สำหรับเกษตรกรที่สนใจการทำบ่อแก๊ส 1 บ่อ และเลี้ยงสุกรประมาณ 2-3 ตัว ซึ่งจะได้กำไรกว่าเกษตรกรเลี้ยงสุกรที่ไม่มีบ่อแก๊ส เพราะว่า….

1. ไม่มีกลิ่นมูลสุกร ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบ ๆ ใกล้เคียงก็ไม่ด่า นี่ก็กำไรขั้นต้นคิดเป็นเงินมูลค่ามหาศาล เพราะนอกจากจะไม่สร้างศัตรูแล้วเจ้าของฟาร์มก็ไม่เหม็นสามารถอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เหตุที่ไม่เหม็น เพราะเราต้องกวาดตักขี้หมูลงในหลุมแก๊ส คอกหมูก็สะอาดกลิ่นค่อยๆ จาง

2. ประหยัดค่ายารักษาแผลของสุกรคิดประมาณการคร่าว ๆ ประหยัดเงินได้ตัวละไม่น้อยกว่า 50 บาท/ตัว/การเลี้ยง 1 รอบ เพราะปกติเวลาหมูคัน เกาไม่ถึง จึงเอาตัวสีตามผนังคอกทำให้หนังถลอก น้ำเหลืองไหล แมลงวันมาตอมวางไข่ ไข่ฟักเป็นตัวหนอนชอนไชที่แผล ต้องใช้ยารักษาแผล แต่พอทำบ่อแก๊ส คอกสะอาด ไม่เหม็น แมลงวันน้อยหรือไม่มี ดังนั้นเกิดแผลเน่าน้อยลงหรือแทบไม่มี

3. ขายมูลสุกรที่ล้นจากบ่อหมักเป็นปุ๋ยให้กับเกษตรกรที่สนใจขอซื้อเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร ใส่ผัก ใส่สวน ใส่ไร่ ใส่นา เป็นต้น ราคาน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 75-80 บาท/ตัว เพราะสุกรถ่ายมูลวันละ 1.5 กก. 4 เดือน 180 กก. เมื่อหมักแล้ว ล้นบ่อนำไปตากแห้งน่าจะเหลือน้ำหนัก 75 กก./ตัว/การเลี้ยง 1 รอบ เท่ากับ 3 กระสอบปุ๋ย

4. ไม่ต้องซื้อแก๊สมาใช้เวลา 4 เดือน น่าจะเป็นเงิน 250-300 บาทเพราะถ้าซื้อแก๊สมาใช้ 4 เดือน ค่าแก๊สน่าจะไม่น้อยกว่า 250-300 บาท

5. ไม่ต้องกลัวแก๊สขาดตลาด กำลังทำกับข้าวแก๊สหมด เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ่อแก๊ส เป็นผลด้านจิตใจหาค่าไม่ได้ เพราะกรณีซื้อแก๊สมาใช้เกิดกำลังทำกับข้าวแก๊สหมดพอดี ซื้อก็ไม่ได้ร้านปิดแล้ว หรือเกิดแก๊สขาดตลาด 2-3 วันนั้นพอดีจะทำอย่างไร แต่เรามีบ่อแก๊สเอง สุกรถ่ายมูลทุกวัน ฉะนั้นแก๊สไม่มีวันหมดอย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก thaijobsgov.com, https://tidface.com

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *